Ústecké materiálové centrum


Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Stanovení elektrokinetického potenciálu (zeta potenciál) na povrchu pevných látek (prášky, vlákna, planární vzorky) - pro studium adhezních vlastností a chemie povrchů (SurPASS Anton Paar)

 

Stanovení teploty tání látek (příp. teploty jiných fázových přechodů) v rozsahu RT-400°C (MP90 Mettler Toledo)

 

Stanovení hustoty a indexu lomu kapalin v závislosti na teplotě (vibrační densimetr  DMA 4500 Anton Paar, vibrační densimetr DX45 DeltaRange Mettler Toledo, refraktometr RM40 Mettler Toledo)

 

Stanovení velikosti měrného povrchu a porozity látek