Ústecké materiálové centrum


 

Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

 

 

WWW:

http://umc.ujep.cz/zdenka-kolska.html

ZK3.jpg

Funkce:

docent, Ústecké materiálové centrum PřF UJEP

Obor: Fyzikální chemie
Specializace: Elektrokinetická analýza; povrchové vlastnosti nanostrukturovaných materiálů; velikost povrchu a porozita materiálů; modifikace polymerů; vibrační denzimetrie; odhadové metody
Místo: CN 324
Telefon: 475 2831 44
E-Mail: zdenka.kolska@ujep.cz
Odborné zaměření:

Stanovení elektrokinetického potenciálu na povrchu pevných látek (planární vzorky, prášky, vlákna, koloidní soustavy).

Experimentální stanovení fyzikálně chemických vlastností látek (teplota tání, hustota, viskozita, index lomu, ...). Experimentální studium binárních kapalných soustav.

Stanovení velikosti povrchu (BET izoterma) a porozity materiálů.

Příspěvkové metody pro odhady fyzikálně chemických vlastností čistých látek.

Hlavním oborem výzkumné činnosti je oblast stanovení fyzikálně-chemických vlastností látek. Od roku 2009 se intenzivně věnuje problematice studiu povrchových vlastností látek, zejména stanovení elektrokinetického potenciálu, velikosti povrchu a porozity materiálu, studiu povrchových vlastností různých materiálů a nanostrukturovaných materiálů. Další oblastí je stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních systémů vibrační denzimetrií. Okrajově se věnuje odhadům fyzikálně-chemických vlastností čistých látek, zejména pak příspěvkovým metodám. Je autorkou 90 odborných článků v recenzovaných časopisech, 10 kapitol v odborných knihách a spoluautorkou několika učebních textů (viz stránka Věda, Výzkum, Publikace).

Biografie:

Vystudovala obor technická fyzikální a analytická chemie na VŠCHT Praha (1991).

V roce 1992 ukončila Doplňkové pedagogické studium na VŠCHT Praha.

V roce 2005 získala vědeckou hodnost PhD. v oboru fyzikální chemie (VŠCHT Praha),

v roce 2013  doc. v oboru fyzikální chemie (VŠCHT Praha).

V letech 2002 a 2003 absolvovala odbornou stáž na Department of Chemical Engineering, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark (CAPEC Research Center).

V roce 1991-92 pracovala jako učitelka chemie na ZŠ v Ústí nad Labem a od roku 1991 působila na katedře chemie UJEP. Od roku 2012 působí na Ústeckém materiálovém centru PřF UJEP.

1995-1999: mateřská dovolená

English

Born: 13.1.1969, Ústí/Labem, Czech Republic

Education specialization: 1991, Institute of Chemical Technology (ICT), Prague; Specialization: Physical and Analytical Chemistry

Academic and scientific titles: PhD.-2005 (Physical Chemistry; ICT Prague),

Assoc. Prof.-2013 (Physical Chemistry; ICT Prague)

Short summary of former positions: 1991-1992: teacher of chemistry at the primary school in Usti nad Labem; 1991-2005: Department of Chemistry, Pedagogical Faculty, J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem; 2005-2012: Department of Chemistry, Faculty of Science, J.E. Purkinje University in Ústí nad Labem (assistant professor); 2012-Materials Centre of Ústí nad Labem.

Present employer: Materials Centre of Ústí nad Labem, Faculty of Science, J.E. Purkinje University in Ústí nad Labem, CR

Main Research Activities (last 5 years): physical chemistry, electrokinetic analysis for solid surfaces; surface area and porosity of materials; properties of nano-structured materials; study of binary liquid systems by vibrating densimetry; estimation methods for prediction of physico-chemical properties of pure coumpounds.

Scientific results 2005-2016: 90 articles in impacted journals, 10 book chapters, 45 conference abstracts in conference proceedings.