Ústecké materiálové centrum


Zápisy

 

zapis-or_11_12_13.pdf Zápis z jednání Oborové rady pro obor Aplikované nanotechnologie ze dne 11. 12. 2013 (167 kb)
zapis-or_8_10_2014.docx Zápis z per rollam hlasování 8.10.2014 (15 kb)
zapis_or_13_11_2014_final.pdf Zápis ze zasedání OR 13.11.2014 (269 kb)
zapis_per_rollam_prosinec_2014.pdf Zápis z per rollam schvalování studijních plánů, prosinec 2014 (130 kb)
zapis_per_rollam_brezen_2015.pdf Zápis z per rollam hlasování: schválení 2 nových školitelů a témat doktorských prací pro ak. ro 2015/2016 (192 kb)
zapis_per_rollam_brezen_2015_doplnek.pdf Zápis z per rollam hlasování, doplnění 2 témat doc. Kormundy (129 kb)
zapis_or_24_10_2016.pdf Zápis z oborové rady, 24.10.2016 (195 kb)
zapis_per_rollam_brezen_2017.pdf Zápis, per rollam, březen 2017 (134 kb)