Ústecké materiálové centrum


Ústecké materiálové centrum Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické pořádá ve dnech 3. a 4. února 2016

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI V OBORU ANALYTICKÁ CHEMIE "O CENU KARLA ŠTULÍKA"

Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na 19. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie o cenu Karla Štulíka, která se uskuteční ve dnech 3. a 4. února 2016 v prostorách UJEP (Zelený sál MFC, Pasteurova 1).

Nad letošním ročníkem převzal záštitu doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., děkan PřF UJEP.

Veškeré informace o soutěži včetně předběžné přihlášky a pokynů pro autory naleznete na tomto webu.

Formulář pro předběžnou registraci naleznete v části Registrace a příspěvky.

Předběžné přihlášky na soutěž se přijímají do 18.12.2015.

Soutěž je určena pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.

Závaznou přihlášku spolu s tří až pěti stránkovým abstraktem ve formátu MS Word připraveným podle pokynů pro autory a dle zvyklostí časopisu Chemické listy očekáváme do 8.1.2016.

Těšíme se na Vaši účast! :-)

 

POZOR! Byly aktualizovány informace o ubytování a o publikaci plných textů příspěvků (24.11.2015)