Ústecké materiálové centrum


1. místo:

Bc. Filip Smrčka, 2. ročník NMgr., Ústav chemie, PřF, MU Brno + Středoevropský technologický institut (CEITEC), MU Brno. Vedoucí práce: doc. RNDr. Přemysl Lubal, PhD. Duální senzor na bázi Eu(III) komplexu.

2. místo:

Petra Komenská, 3. ročník Bc., Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra analytické chemie, PřF, UP Olomouc. Vedoucí práce: RNDR. Pavla Kučerová, PhD. Příprava a testování tříenzymového biosenzoru pro stanovení laktózy.

3. místo:

Bc. et Bc. Jiří Trousil, 2. ročník NMgr., Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha + ÚMCH AVČR Praha + Ústav buněčné biologie a patologie, 1. Lékařská fakulta UK Praha. Vedoucí práce: prof. RNDr. Vladimír Král, DSc., Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. Nanočástice rifampicinu pro léčbu tuberkulózy: příprava a fyzikálně-chemická charakterizace.

Zvláštní cena poroty (řazeno dle abecedy):

Bc. Simona Lupínková, 2. ročník NMgr., Katedra fyziky + Ústecké materiálové centrum, PřF UJEP Ústí nad Labem. Vedoucí práce: doc. Ing. Zdeňka Kolská. Analýza chemicky modifikovaných polymerních povrchů.

Bc. Hana Macková, 5. ročník, Ing., Ústav analytickej chemie, Fakulta chemickej a potravinárskej technologie, STU Bratislava. Vedoucí práce: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD. DNA biosenzory s ochrannými membránami na detekciu interakcií DNA v zložitých biologických matriciach.

Kristina Matějková, 3. ročník bc., Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha, Vedoucí práce: prof. Oto Mestek. Stanovení stopových prvků ve vzorcích českého medu.

027_cut.jpg

Lupínková                          Macková                     Smrčka                             Trousil                   Komenská