Ústecké materiálové centrum


Volitelný kurz:

Výpočetní a odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti látek (určeno pro kohokoli); KFY/0217; výuka liché Pá: 9:00-11:00

LITERATURA:

POLING, B. E.; PRAUSNITZ, J. M.; O´CONNELL, J. P. The Properties of Gases and Liquids, fifth edition. McGraw-Hill, New York, 2001.

RŮŽIČKA, V.; ŠOBR, J.; NOVÁK, J.; BUREŠ, M.; CIBULKA, I.; RŮŽIČKA, K.; MATOUŠ, J. Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin. Aplikace v technologii a chemii životního prostředí. VŠCHT Praha, 1996.

Další zdroje dat doporučené vyučujícími přímo v jednotlivých hodinách, především internetové.. http://webbook.nist.gov/chemistry/

Materiály pro studenty

vk_odhady_vypocty_info_seminarky.doc (88 kb)

 

OBHAJOBY VAŠICH SEMINÁRNÍCH PRACÍ PROBĚHNOU V PONDĚLÍ, 19.5.2014, OD 11 HOD., UČEBNA CN335!!!