Ústecké materiálové centrum


Vybrané kapitoly z fyzikální a koloidní chemie (SO NMgr. Aplikované nanotechnologie); KFY/P431;


Odkazy na zdroje informací pro kurz KFY / P431, Vybrané kap. z fyz. a koloidní chemie:

Skripta:

Bartovská L., Šišková M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. VŠCHT Praha, 2010.

Elektronické zdroje:

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-745-3/anotace/

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/N403036.html

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/N403015.html

http://is.muni.cz/th/270500/prif_b/?id=107084

http://is.muni.cz/th/150674/prif_m/

http://chemikalie.upol.cz/skripta/msk/msk.pdf

http://www.uloz.to/xDMCNxT/zaklady-koloidni-chemie-kvitek-panacek-pdf