Ústecké materiálové centrum


Přístrojové vybavení

v rámci ÚMC a dalších součástí PřF lze využívat níže uvedené přístrojové vybavení:

- XRD

- systém SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) pro analýzu chemického složení studovaných vzorků

- fluorescenční mikroskop, Olympus

- povrchová plazmová rezonance, SensiQ, Nomadics USA

- mikroskop atomárních sil, AFM

- skenovací elektronový mikroskop, SEM

- elektrokinetický analyzátor na stanovení zeta potenciálu na povrchu pevných látek (prášky, vlákna, planární vzorky), SurPASS, Anton Paar, Graz, Austria

- ZetaNanoSizer Malvern pro studium zeta potenciálu, velikosti a distribuce částic koloidních soustav

- XPS pro analýzu prvkového a chemického složení povrchů

- atomový absorpční spektrometr, AAS spektrometr Varian 20+

- kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí, HPLC-MS ThermoSurveyor

- infračervený spektrometr, FTIR spektrometr Nicolet 6700

- hmotnostní spektrometr Hiden EQP

- vibrační densimetry: DMA 4500 Anton Paar, DX45 DeltaRange Mettler Toledo

- refraktometr, RM40 Mettler Toledo

- přístroj na stanovení teploty tání látek v rozsahu RT-400°C, MP90 Mettler Toledo

- viskozimetry: rotační viskozimetr MYR V1 L (Brookfieldova metoda), tělískový viskozimetr KF 10, Höpplerův viskozimetr, Brookfield

- analytické váhy XS205DU/M, Mettler Toledo s přesností 0,01 mg do hmotnosti 81 g a 0,1 mg do hmotnosti 220 g s krátkou dobou ustálení

- mulltimetr CyberScan PCD6500 pro měření pH, vodivosti, REDOX, DO