Ústecké materiálové centrum


Věda a výzkum

Základní strategie centra spočívá v rozvoji výzkumné a vývojové činnosti cílené na podporu inovací průmyslu regionu, především na výzkum a vývoj nových materiálů.  

 V současné době se výzkum zabývá především vývojem nových nanostrukturovaných materiálů a jejich následnou charakterizací s využitím mnoha nových analytických metod (viz Nabídka)