Ústecké materiálové centrum


Uživatelé výzkumu

Přírodovědecká fakulta (Ústecké materiálové centrum) dlouhodobě spolupracuje s mnoha organizacemi aplikační sféry:

Škoda Auto a.s.

Biopol Paints, spol. s r.o.

České lupkové závody, a.s.

Sand Team, spol. s r.o.

AGC Flat Glass Czech a.s.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Vidia s.r.o.

VAKUUM PRAHA spol. s r.o.

UJP PRAHA a.s.

UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov

ZENTIVA a.s.

Proteix s.r.o.

LASAK s.r.o.

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem