Ústecké materiálové centrum


Úvod do výrobních technologií (SO bc. Aplikované nanotechnologie, 1.ročník); KFY/P232; výuka každý týden, Po: 9:00 -10:00, CN141,

Doporučená literatura:

Hovorka František. Technologie chemických látek. VŠCHT Praha, 2005. http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-80-7080-588-9/anotace/