Ústecké materiálové centrum


Mgr. Tereza Knapová

200X-200X Bc.: ???

2012-2014: Mgr.: studijní program Nanotechnologie, studijní obor Aplikované nanotechnologie; PřF UJEP v Ústí nad Labem

2014 - : studentka doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie, PřF UJEP

 

členka týmu projektu:

GA MZd ČR, P08/15-33018A; Využití kmenových buněk tukové tkáně získané liposukcí v tkáňovém inženýrství (Application of adipose tissue-derived stem cells obtained by liposuction in tissue engineering). řešitel: Nemocnice Na Bulovce, MUDr. Molitor, spoluřešitelé: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., doc. Bačáková, VŠCHT Praha, prof. Švorčík, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., dr. Kromka a PřF UJEP, doc. Kolská

 

publikace:

1. Benkocká, M. (s); Knapová, T. (s); Braborec, J. (s); Matoušek, J.; Černá, H. (s); Londesborough, M. G. S.; Švorčík, V.; Kolská, Z. Chemicky aktivované a roubované substráty a jejich analýza. Chem. Listy 109: 960-964, 2015. IF=0,272.

2. Maly, J.; Stanek, O.; Frolik, J.; Malý, M.; Ennen, F.; Appelhans, D.; Semeradtova, A.; Wrobel, D.; Stofik, M.; Knapova, T.; Kuchar, M.; Stastna, L.; Cermak, J.; Sebo, P.; Maly, P. Biocompatible size-defined dendrimer-albumin binding protein hybrid materials as a versatile platform for biomedical applications, submitted to Macromolecular Biosciencies, IF = 3,49.