Ústecké materiálové centrum


prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

 

profesor katedry fyziky PřF UJEP

vedoucí katedry fyziky PřF UJEP

oddělení počítačové a teoretické fyziky

 

http://physics.ujep.cz/CZ/katedra_info.php?akce=InfoUsr&id_clena=18