Ústecké materiálové centrum


Sponzoři a partneři soutěže:

MANEKO, spol. s r.o., Praha; Maneko, spol s r.o.

MERCK, spol. s r.o., Praha; Merck spol. s r.o.

CARBON INSTRUMENTS , spol. s r.o., Praha; Carbon Instruments spol. s r.o.

NICOLET CZ; Nicolet CZ

WATERS; Waters Gesellschaft m.b.H. organizační složka

Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; PřF UJEP

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha; PřF UK Praha

Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická Praha; FCHT VŠCHT Praha

Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická Praha; FCHI VŠCHT Praha

Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita Brno; PřF MU Brno

Mendelova Univerzita v Brně; Mendelova Univerzita Brno

Farmaceutická fakulta v Hradci Králová, UK; Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, UK

Metrohm Česká republika, s.r.o.; Metrohm

Spectro CS spol. s.r.o., Ostrava - Zábřeh, http://www.spectro.cz

Univerzita Palackého v Olomouci; UPOL