Ústecké materiálové centrum


Seznam schválených školitelů pro doktorský studijní program Nanotechnologie, studijní obor Aplikované nanotechnologie:

Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., PřF UJEP

Prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., PřF UJEP

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., VŠCHT Praha

Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., PřF UJEP

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., PřF UJEP

Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc., FŽP UJEP

Doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D., PřF UJEP

Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., PřF UJEP

Ing. Martin Kormunda, Ph.D., PřF UJEP

RNDr. Anna Macková, Ph.D., PřF UJEP, ÚJF AV ČR

RNDr. Hana Sychrová, DrSc., FgÚ AV ČR

RNDr. Marek Malý, Ph.D., PřF UJEP

Mgr. Jan Malý, Ph.D., PřF UJEP