Ústecké materiálové centrum


Seznam studentů přijatých ke studiu:

1. Mgr. Alena Semerádtová; školitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D., katedra biologie PřF UJEP.

Téma: Bioanalytické aplikace dendrimerních nanočástic

2. Mgr. Helena Kováčiková; školitelka: RNDr. Anna Macková, Ph.D., ÚJF AV ČR, katedra fyziky PřF UJEP; školitel-specialista: RNDr. Vladimír Havránek, CSc., ÚJF AV ČR

Téma: Vývoj inovativní iontové analytické metody dopředného rozptylu pro hloubkové profilování lehkých prvků v nano-strukturních materiálech

3. Mgr. Tereza Knapová; školitelka: Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., Ústecké materiálové centrum PřF UJEP; školitel-specialista: Ing. Josef Trogl, Ph.D., KTV FŽP UJEP

Téma: Nanostrukturované povrchy pevných substrátů pro bioaplikace

4. Mgr. Jakub Tolasz; školitel: RNDr. Martin Kormunda, Ph.D., katedra fyziky PřF UJEP; školitel-specialista: Mgr. Václav Štengl, DSc., ÚACH AV ČR

Téma: Výzkum chemických forem kovů nanostrukturních sorbentů a fotokatalyzátorů