Ústecké materiálové centrum


Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Odborné zaměření:

Stanovení elektrokinetického potenciálu na povrchu pevných látek;

Studium povrchových vlastností polymerů; modifikace polymerů;

Experimentální studium binárních kapalných soustav; vibrační densimetrie; index lomu;

Studium velikosti povrchu a porozity materiálů;

Vývoj odhadových metod, zejména strukturně příspěvkové metody pro odhady fyzikálně chemických vlastností čistých látek.

Kapitoly v knihách 14
Původní práce v IF časopisech (WOS)

121

Počet citací (bez autocitací) 1271 (880)
h-index 21
Konferenční příspěvky 70
Řešené granty 18

 

Kapitoly v monografiích:

1. Zábranský, M.; Kolská, Z.; Růžička, V., Malijevský, A. The Estimation of Heat Capacities of Pure Liquids. in Heat capacities: liquids, solutions and vapours. (Eds. T.M. Letcher and E. Wilhelm.), The Royal Society of Chemistry: London. 421-435 (2010). ISBN 978-0-85404-176-3.

2. Švorčík, V.; Kolská, Z.; Slepička, P.; Hnatowicz, V.; Siegel, J.: From gold nano-particles through gold nano-wire to gold nano-layers on substrate, In: Gold Nanoparticles: Properties, Characterization and Fabrication. (Ed. E. Columbus), Nova Sci. Publ., New York, 1-57 (2010). ISBN: 978-1-61668-009-1.

3. Slepička, P.; Siegel, J.; Kolská, Z.; Hnatowicz, V.; Švorčík, V.: Different microscopy approach for solid surface characterization, In: Microscopy 4: Science, Technology, Applications and Education. (Eds. A. Méndez-Vilas and J. Díaz), Formatex Research Center, Badajoz, Spain, 1483-1494 (2010). ISBN: 978-84-614-6190-5.

4. Švorčík, V.; Kolská, Z.; Slepička, P.; Siegel, J.; Hnatowicz, V. From Gold Nano-Particles through Nano-Wire to Gold Nano-Layers on Substrate, In: Nanotechnology Research Biographical Sketches and Research Summaries (Ed. B.A.Horvath), Nova Sci. Publ., New York, pp. 245-246 (2011). ISBN: 978-1-61209-285-0

5. Siegel, J.; Kvítek, O.; Kolská, Z.; Slepička, P.; Švorčík, V.: Gold nanostructures prepared on solid surface, In: Metallurgy - Advances in Materials and Processes (Ed. Yogiraj Pardhi), InTech Publ., Rijeka, 43-70 (2012). ISBN: 978-953-51-0736-1.

6. Kolská, Z.; Zábranský, M.; Randová, A.: Group contribution methods for estimation of selected physico-chemical properties of organic compounds. In: Thermodynamics - Fundamentals and Its Application in Science. (Ed. Ricardo Morales-Rodriguez), In Tech d.o.o., Rijeka, Croatia, 136-162 (2012). ISBN: 978-953-51-0779-8.

7. Kolská, Z.; Makajová, Z.; Kolářová, K.; Kasálková Slepičková, N.; Trostová, S.; Řezníčková, A.; Siegel, J.; Švorčík, V.: Electrokinetic potential and other surface properties of polymer foils and their modifications. In: Polymer Science. (Ed. Dr. Faris Yılmaz), In Tech d.o.o., Rijeka, Croatia, 203-228 (2013). ISBN:  978-953-51-0941-9.

8. Slepička, P.; Hubáček, T. Kolská, Z.; Trostová, S.; Slepičková Kasálková, N.; Bačáková, L.; Švorčík, V.: The Properties and Application of Carbon Nanostructures. In: Polymer Science. (Ed. Dr. Faris Yılmaz), In Tech d.o.o., Rijeka, Croatia, 175-202 (2013). ISBN:  978-953-51-0941-9.

9. Švorčík, V.; Kolská, Z.; Slepička, P.; Siegel, J.; Hnatowicz, V. In: From gold nano-particles through gold nano-wire to gold nano-layers on substrate, Nova Sci. Publ., New York, pp.1-92 (2010). ISBN: 978-1-61668-316-0.

10. Švorčík, V.; Slepička, P.; Siegel, J.; Lyutakov, O.; Řezníčková, A.; Kvítek, O.; Hubáček, T.; Slepičková Kasálková, N.; Kolská, Z.: Nanostructuring of Solid Surfaces, In: Nanostructures: Properties, Production Methods and Applications. (Ed. Y. Dong), Nova Sci. Publ., New York, 1-110 (2013). ISBN: 978-1-62618-081-9.

11. Řezníčková, A.; Kvítek, O.; Siegel, J.; Kolská, Z.; Švorčík, V.: Gold nano-objects grafting on substrates for tissue and electronics engineering, In: Recent Research Developments in Materials Science 9. (Ed. S. G. Pandalai), Research Signpost, Kerala, India, 177-203 (2013). ISBN: 978-81-308-0466-8.

12. Slepička, P.; Elashnikov, R.; Slepičková Kasálková, N.; Siegel, J.; Řezníčková, A.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Preparation snd characterization of gold nanoparticles in liquid solutions. In Advances in Nanotechnology. Volume 13. (Eds. Zacharie Batul, Jérome Trenor). Nova Science Publishers, Inc. (Nova Sci. Publ.), New York. Pp. 1-45 (2015).

13. Slepička, P.; Slepičková Kasálková, N.; Michaljaničová, I.; Juřík, P.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Surface nanostructuring of biopolymers for tissue engineering, In: Materials for Biopolymers (Ed. A.K.Mishra), Nova Sci. Publ., New York, pp…., ISBN:

14. P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, I. Michaljaničová, P. Juřík, Z. Kolská, V. Švorčík, Surface Nanostructuring of Biopolymers for Tissue Engineering, in: Biopolymers: Structure, Performance and Applications (Ed. A.K. Mishra, Ch. M. Hussain and S. B. Mishra), Nova Sci. Publ., New York, pp. 35-67 (2017). 978-1-53611-885-8 (eBook), 978-1-53611-846-9 (Hard Cover).

 

Vědecké práce v impaktovaných časopisech:

 

1993-2008:

1. Basařová, P.; Svoboda, V.; Kolská, Z.: Calculation of heats of vaporization of selected groups of organic-compounds containing oxygen, sulfur or nitrogen by using saturated vapor-pressure data. Fluid Phase Equilibr. 89(2): 253-289, 1993.

2. Kolská, Z.: Odhadové metody pro výparnou entalpii. Chem. Listy 98(6): 328-334, 2004.

3. Kolská, Z.; Růžička, V.; Gani, R.: Estimation of the enthalpy of vaporization and the entropy of vaporization for pure organic compounds at 298.15 K and at normal boiling temperature by a group contribution method. Ind. Eng. Chem. Res. 44(2): 8436-8454, 2005.

4. Kolská, Z.; Kukal, J.; Zábranský, M.; Růžička, V. Title: Estimation of the heat capacity of organic liquids as a function of temperature by a three-level group contribution method. Ind. Eng. Chem. Res. 47(6): 2075-2085, 2008.

2009:

5. Randová, A.; Bartovská, L.; Hovorka, Š.; Poloncarzová, M.; Kolská, Z.; Izák, P.: Application of the Group Contribution Approach to Nafion Swelling. J. Appl. Polym. Sci. 111(4): 1745-1750, 2009.

6. Švorčík, V.; Hubáček, T.; Slepička, P.; Siegel, J.; Kolská, Z.; Bláhová, O.; Macková, A.; Hnatowicz, V.: Characterization of carbon nanolayers flash evaporated on PET and PTFE. Carbon 47(7): 1770-1778, 2009.

7. Slepička, P.; Kolská, Z.; Náhlík, J.; Hnatowicz, V.; Švorčík, V: Properties of Au nanolayers on polyethyleneterephthalate and polytetrafluoroethylene. Surf. Interface Anal. 41(9): 741-745, 2009.

2010:

8. Kolská, Z.; Petrus, P.: Tool for group contribution methods - computational fragmentation. Collect. Czech. Chem. C. 75(4): 393-404, 2010.

9. Special Issue: Zábranský, M.; Kolská, Z.; Růžička. V., Jr.; Domalski, E. S.: Heat Capacity of Liquids: Critical Review and Recommended Values. Supplement II. J. Phys. Chem. Ref. Data 39(1): 013103-1 - 013103-404, 2010.

10. Kolská, Z.; Švorčík, V.; Siegel, J.: Size-dependent density of gold nano-clusters and nano-layers deposited on solid surface. Collect. Czech. Chem. C. 75(5): 517-525, 2010.

11. Siegel, J.; Slepička, P.; Heitz, J.; Kolská, Z.; Sajdl, P.; Švorčík, V.: Gold nano-wires and nano-layers at laser-induced nano-ripples on PET. Appl. Surf. Sci. 256(7): 2205-2209, 2010.

12. Švorčík, V.; Chaloupka, A.; Řezanka, P.; Slepička, P.; Kolská, Z.; Kasálková, N.; Hubáček, T.; Siegel, J.: Au-nanoparticles grafted on plasma treated PE. Radiat. Phys. Chem. 79(3): 315-317, 2010.

13. Švorčík, V.; Kolská, Z.; Luxbacher, T.; Mistrík, J.: Properties of Au nanolayer sputtered on polyethyleneterephthalate. Mater. Lett. 64(5): 611-613, 2010.

14. Kolská, Z.; Říha, J.; Hnatowicz, V.; Švorčík, V.: Lattice parameter and expected density of Au nano-structures sputtered on glass. Mater. Lett. 64(10): 1160-1162, 2010.

15. Slepička P.; Vasina, A.; Kolská, Z.; Luxbacher, T.; Malinský, P.; Macková, A.; Švorčík, V.: Argon plasma irradiation of polypropylene. Nucl. Instrum. Meth. B 268(11-12): 2111-2114, 2010.

16. Švorčík, V.; Řezníčková, A.; Kolská, Z.; Slepička P.; Hnatowicz, V.: Variable surface properties of PTFE foils. e-Polymers. 133: 1-6, 2010.

2011:

17. Siegel, J.; Lyutakov O.; Rybka, V.; Kolská, Z.; Švorčík, V.: Properties of gold nanostructures sputtered on glass. Nanoscale Res. Lett. 6: 96, 2011.

18. Řezníčková, A.; Kolská, Z.; Hnatowicz, V.; Stopka. P.; Švorčík, V.: Comparison of glow argon plasma-induced surface changes of thermoplastic polymers. Nucl. Instrum. Meth. B 269(2): 83-88, 2011.

19. Švorčík, V.; Kvítek, O.; Lyutakov O.; Siegel, J.; Kolská, Z.: Annealing of sputtered gold nano-structures. Appl. Phys. A-Mater. 102(3): 747-751, 2011.

20. Švorčík, V.; Siegel, J.; Šutta, P.; Mistrík, J.; Janíček, P.; Worsch, P.; Kolská, Z.: Annealing of gold nanostructures sputtered on glass substrate. Appl. Phys. A-Mater. 102(3): 605-610, 2011.

21. Kolská, Z.; Dvořáková, D.; Mika, J.; Boublík, T.: Volumetric behavior of the binary systems benzene-cyclohexane and benzene-2,2,4-trimethyl-pentane at temperatures 293.15-323.15 K. Fluid Phase Equilibr. 303(2): 157-161, 2011.

22. Řezníčková, A.; Kolská, Z.; Hnatowicz, V.; Švorčík, V.: Nano-structuring of PTFE surface by plasma treatment, etching, and sputtering with gold. J. Nanopart. Res. 13(7): 2929-2938, 2011.

23. Siegel, J.; Krajcar, R.; Kolská, Z.; Hnatowicz, V.; Švorčík, V.: Annealing of gold nanostructures sputtered on polytetrafluoroethylene. Nanoscale Res. Lett. 6: 588, 2011.

24. Švorčík, V.; Kolská, Z.; Kvítek, O.; Siegel, J.; Řezníčková, A.; Řezanka, P.; Záruba, K.: "Soft and rigid" dithiols and Au nanoparticles grafting on plasma-treated polyethyleneterephthalate. Nanoscale Res. Lett. 6: 607, 2011.

25. Švorčík, V.; Řezníčková, A.; Sajdl, P.; Kolská, Z.; Makajová, Z.; Slepička, P.: Au nanoparticles grafted on plasma treated polymers. J. Mater. Sci. 46(24): 7917-7922, 2011.

2012:

26. Švorčík, V.; Kvítek, O.; Říha, J.; Kolská, Z.; Siegel, J.: Nano-structuring of sputtered gold layers on glass by annealing. Vacuum 86(6)SI: 729-732, 2012.

27. Kolská, Z.; Řezníčková, A.; Hnatowicz, V.; Švorčík, V.: PTFE surface modification by Ar plasma and its characterization. Vacuum 86(6)SI: 643-647, 2012.

28. Slepička, P.; Trostová, S.; Kasálková Slepičková, N.; Kolská, Z.; Sajdl, P.; Švorčík, V.: Surface Modification of Biopolymers by Argon Plasma and Thermal Treatment. Plasma Process. Polym. 9(2): 197-206, 2012.

29. Slepičková Kasálková, N.; Slepička, P.; Kolská, Z,; Sajdl, P.; Bačáková, L.; Rimpelová, S.; Švorčík, V. Cells adhesion and proliferation on polyethylene grafted with Au nanoparticles, Nucl. Instrum. Meth. B 272: 391-395, 2012.

30. Řezníčková, A.; Chaloupka, A.; Heitz, J.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Surface properties of polymers treated with F-2 laser. Surf. Interface Anal. 44(3): 296-300, 2012.

31. Řezníčková, A.; Kolská, Z.; Siegel, J.; Švorčík, V.: Grafting of gold nanoobjects on plasma treated polymers by thiols. J. Mater. Sci. 47(17): 6297-6304, 2012.

32. Kolská, Z.; Řezníčková, A.; Hnatowicz, V.; Švorčík, V.: Surface properties of poly(ethylene terephthalate) foils of different thicknesse. J. Mater. Sci. 47(17): 6429-6435, 2012.

33. Slepička, P.; Trostová, S.; Slepičková Kasálková, N.; Kolská, Z.; Malinský, P.; Macková, A.; Bačáková, L.; Švorčík, V.: Nanostructuring of polymethylpentene for improved cell adhesion and proliferation, Polym. Degrad. Stabil. 97(7): 1075-1082, 2012.

34. Kolská, Z.; Řezníčková, A.; Kvítek, O.; Švorčík, V.: Surface Properties of Thin Gold Layers Sputtered on Polymers. J. Nanosci. Nanotechno. 12: 6652-6657, 2012.

35. Švorčík, V.; Makajová, Z.; Kasálková, N.; Kolská, Z.; Bačáková, L.: Plasma-Modified and Polyethylene Glycol-Grafted Polymers for Potential Tissue Engineering Applications. J. Nanosci. Nanotechno. 12: 6665-6671, 2012.

36. Slepička, P.; Slepičková Kasálková, N.; Bačáková, L.; Kolská, Z.; Švorčík, V.: Enhancement of polymer biocompatibility by nanostructuring of polymer surface. J. Nanomater. Article ID 527403, 17 pages, 2012.

37. Kolská, Z.; Řezníčková, A.; Švorčík, V.: Surface characterization of polymer foils. e-Polymers. Article no. 083, 13 pages, 2012. e-Polymers. Volume 12, Issue 1, Pages 960–972, ISSN (Online) , ISSN (Print) 1618-7229, DOI: 10.1515/epoly.2012.12.1.960, August 2013.

38. Siegel, J.; Kvítek, O.; Ulbrich, P.; Kolská, Z.; Slepička, P.; Švorčík, V. Progressive approach for metal nanoparticle synthesis, Mater. Lett. 89: 47-50, 2012.

39. Slepička, P.; Juřík, P.; Kolská, Z.; Malinský, P.; Macková, A.; Michaljaničová, I.; Švorčík, V. A novel method for biopolymer surface nanostructuring by platinum deposition and subsequent thermal annealing. Nanoscale Res. Lett. 7: 671, 2012.

2013:

40. Hubáček, T.; Kolská, Z.; Siegel, J.; Švorčík, V.: Surface properties of carbon structures evaporated on polytetrafluoroethylene. J. Mater. Sci. 48(2): 819-824, 2013. GA CR P108/12/1168

41. Řezníčková, A.; Kolská, Z.; Sajdl, P.; Švorčík, V. Grafting of plasma activated polyethyleneterephthalate with gold nanorods, Mater. Lett. 91: 341-344, 2013.

42. Houšková, H.; Morávková, L.; Sedláková, Z.; Boublík, T.; Kolská, Z. Volumetric behavior of the ternary system benzene – 2-methoxy-2-methylbutane – 2,2,4-trimethylpentane and all binary sub-systems at temperature range (298.15 – 318.15) K, Fluid Phase Equilibr. 337: 156-164, 2013.

43. Siegel, J.; Juřík, P.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Annealing of silver nanolayers sputtered on polytetrafluoroethylene. Surf. Interface Anal. 45(6): 1063-1066, 2013.

44. Trostová, S.; Stibor, I.; Karpíšková, J.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Characterization of surface chemical modified carbon nano-particles. Mater. Lett. 102: 83-86, 2013.

45. Slepička, P.; Michaljaničová, I.; Slepičková Kasálková, N.; Kolská, Z.; Rimpelová, S.; Ruml, T.; Švorčík, V. Poly-L-lactic acid modified by etching and grafting with gold nanoparticles. J. Mater. Sci. 48(17): 5871-5879, 2013.

46. Vasina, A.; Slepička, P.; Kašpárková, I.; Kolská, Z.; Bláhová, O.; Švorčík, V. Interaction of polypropylene with sputtered and evaporated Au nanolayers, Polym. Sci. Eng. 53(11): 2270-2275, 2013.

47. Kolská, Z.; Slepičková Kasálková, N.; Siegel, J.; Švorčík, V.: Electrokinetic Potential for Characterization of Nanosctructured Solid Flat Surfaces. J. Nano Res. 25: 31-39, 2013.

48. Švorčík, V.; Kolská, Z.; Siegel, J.; Slepička, P.: “Short” Dithiol and Au Nanoparticles Grafting on Plasma Treated Polyethyleneterephthalate. J. Nano Res. 25: 40-48, 2013.

49. Slepička, P.; Michaljaničová, I.; Slepičková Kasálková, N.; Sajdl, P.; Kolská, Z.; Švorčík, V.: Cytocompatibility of plasma and thermally treated biopolymers. J. Nanomater. 238742: 1-10, 2013.

50. Siegel, J.; Polívková, M.; Slepičková Kasálková, N.; Kolská, Z.; Švorčík, V.: Properties of silver coated PTFE and its biokompatibility. Nanoscale Res. Lett. 8(388): 1-10, 2013.

51. Slepička, P.; Neděla, O.; Sajdl, P.; Kolská, Z.; Švorčík, V.: Polyethylenenaphtalate as an excellent  candidate for ripple nanopatterning. Appl. Surf. Sci. 285B: 885– 892, 2013.

52. Sirmerová, M.; Procházková, G.; Siristová, L.; Kolská, Z.; Brányik, T. Adhesion of Chlorella vulgaris to solid surfaces, as mediated by physicochemical interactions. J. Appl. Phycol. 25(6): 1687-1695, 2013.

2014:

53. Kolská, Z.; Řezníčková, A.; Nagyová, M.; Slepičková Kasálková, N.; Sajdl, P.; Slepička, P.; Švorčík, V. Plasma activated polymers grafted with cysteamine for bio-application. Polym. Degrad. Stabil. 101: 1-9, 2014.

54. Slepičková Kasálková, N.; Slepička, P.; Kolská, Z.; Hodačová, P.; Kučková, Š.; Švorčík, V. Grafting of bovine serum albumin proteins on plasma-modified polymers for potential application in tissue engineering. Nanoscale Res. Lett. 9: Article no. 161, 2014

55. Švorčík, V.; Makajová, Z.; Slepičková Kasálková, N.; Kolská, Z.; Žáková, P.; Karpíšková, J.; Stibor, I.; Slepička, P. Cytocompatibility of polymers grafted by activated carbon nano-particles. Carbon 68: 361-371, 2014.

56. Řezníčková, A.; Makajová, Z.; Slepičková Kasálková, N.; Kolská, Z.; Bačáková, L.; Švorčík, V. Growth of muscle cells on plasma-treated and gold nanoparticles-grafted polytetrafluoroethylene. Iran. Polym. J. 2: 227-236, 2014.

57. Řezníčková, A.; Kolská, Z.; Záruba, K.; Švorčík, V. Grafting of gold nanoparticles on polyethyleneterephthalate using dithiol interlayer. Mater. Chem. Phys. 145: 484-490, 2014.

58. Novotná, Z.; Řezníčková, A.; Kvítek, O.; Slepičková Kasálková, N.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Cells adhesion and growth on gold nanoparticle grafted glass. Appl. Surf. Sci. 307: 217-223, 2014.

59. Slepička, P.; Neděla, O.; Siegel, J.; Krajcar, R.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Ripple polystyrene nano-pattern induced by KrF laser. EXPRESS Polym. Lett. 8(7): 459-466, 2014.

60. Novotná, Z.; Řezníčková, A.; Viererblová, L.; Kolafa, J.; Kolská, Z.; Říha, J.; Švorčík, V. Physicochemical Properties of Gold Nanostructures Deposited on Glass. J. Nanomater., Article Number: 753853, 2014.

61. Vandrovcová, M.; Jirka, I.; Novotná, K.; Lisa, V.; Frank, O.; Kolská, Z.; Starý, V.; Bačáková, L. Interaction of Human Osteoblast-Like Saos-2 and MG-63 Cells with Thermally Oxidized Surfaces of a Titanium-Niobium Alloy. PLOS ONE 9(6): 1-165, 2014. e100475.

62. Řezníčková, A.; Novotná, Z.; Kolská, Z.; Ulbrich, P.; Švorčík, V. Příprava, funkcionalizace a roubování nanočástic ušlechtilých kovů na aktivovaný polymer, Chem. Listy 108: 865-874, 2014.

63. Kvítek, O.; Hendrych, R.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Grafting of Gold Nanoparticles on Glass Using Sputtered Gold Interlayers. J. Chem., Article Number: 450413, 2014.

64. Řezníčková, A.; Novotná, Z.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Immobilization of silver nanoparticles on polyethylene terephthalate. Nanoscale Res. Lett., Volume: 9, Article Number: 305, 2014.

65. Řezníčková, A.; Kolská, Z.; Sajdl, P.; Švorčík, V. Characterization of Surface Nanostructures on "Thin" Polyolephine Foils. J. Nano Res. 27: 31-39, 2014.

66. Juřík, P.; Slepička, P.; Mistrík, J.; Janíček, P.; Rimpelová, S.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Oriented gold ripple-like structures on poly-l-lactic acid. Appl. Surf. Sci. 321: 503-510, 2014.

67. Lupínková, S.; Výborný, K.; Benkocká, M.; Kolská, Z.; Slepičková Kasálková, N.; Švorčík, V. Analýza povrchů polymerů aktivovaných plazmatem a následně roubovaných vicinálními sloučeninami. Chem. Listy. 108, s237–s240, 2014.

68. Nagyová, M.; Řezníčková, A.; Kolská, Z.; Slepičková Kasálková, N.; Slepička, P.; Švorčík, V. Analýza povrchu polymérov očkovaných cysteamínom pre tkanivové inžinierstvo. Chem. Listy 108, s241–s245, 2014.

2015:

69. Vosmanská, V.; Kolářová, K.; Rimpelová, S.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Antibacterial wound dressing: plasma treatment effect on chitosan impregnation and in situ synthesis of silver chloride on cellulose surface. RSC Advances, 23:17690-17699, 2015.

70. Braborec, J.; Černá, H.; Benkocká, M.; Kolská, Z.; Londesborough, MGS. Tuning the photophysical properties of anti-B18H22 [1]. Nanocon 2014, 6th International Conference, p. 300-303 (2015), 6th NANOCON International Conference, Brno, CZECH REPUBLIC, NOV 05-07, 2014. Pages: 300-303 Published: 2015

71. Slepička, P.; Elashnikov, R.; Ulbrich, P.; Staszek, M.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Stabilization of sputtered gold and silver nanoparticles in PEG colloid solutions. J. Nanopart. Res. 17(1): Article Number: 11, 2015.

72. Michaljaničová, I.; Slepička, P.; Veselý, M.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Nanowires and nanodots prepared with polarized KrF laser on polyethersulphone. Mater. Lett. 144: 15-18, 2015.

73. Štofik, M.; Semerádtova, A.; Malý, J.; Kolská, Z.; Neděla, O.; Wrobel, D.; Slepička, P. Direct immobilization of biotin on the micro-patterned PEN foil treated by excimer laser. Colloid. Surface B 128: 363-369, 2015.

74. Novotná, Z.; Řezníčková, A.; Rimpelová, S.; Veselý, M.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Tailoring of PEEK bioactivity for improved cell interaction: plasma treatment in action. RSC Advances, 5(52): 41428-41436, 2015.

75. Čapková, P.; Čajka, A.; Kolská, Z.; Kormunda, M.; Pavlik, J.; Munzarova, M.; Dopita, M.; Rafaja, D. Phase composition and surface properties of nylon-6 nanofibers prepared by nanospider technology at various electrode distances. J. Polym. Res. 22(6): Art. No. 22, 2015.

76. Řezníčková, A.; Novotná, Z.; Kolská, Z.; Slepičková Kasálková, N.; Rimpelová, S.; Švorčík, V. Enhanced adherence of mouse fibroblast and vascular cells to plasma modified polyethylene. Mater. Sci. Eng. C-Mater. Biol. Appl. 52: 259-266, 2015.

77. Kolská, Z.; Matoušek, J.; Čapková, P.; Braborec, B.; Černá, H.; Benkocká, M.; Londesborough, M.G.S. A luminescent montmorillonite/borane nanocomposite. Apl. Clay Sci. 118: 295–300, 2015

78. Slepička, P.; Slepičková Kasálková, N.; Siegel, J.; Kolská, Z.; Bačáková, L.; Švorčík, V. Nano-structured and functionalized surfaces for cytocompatibility improvement and bactericidal action. Biotechnol. Adv. 33(6): 1120-1129, 2015. Part: 2, Special Issue: SI

79. Řezníčková, A.; Novotná, Z.; Kvítek, O.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Gold, Silver and Carbon Nanoparticles Grafted on Activated Polymers for Biomedical Applications. J. Nanosci. Nanotechnol. 15(12): 10053-10073, 2015.

80. Benkocká, M.; Knapová, T.; Braborec, J.; Matoušek, J.; Černá, H.; Londesborough, M. G. S.; Švorčík, V.; Kolská, Z. Chemicaly Activated and Grafted Substrates and Their Analyses. Chem. Listy 109(12): 960-964, 2015.

81. Juřík, P.; Slepička, P.; Kolská, Z.; Rimpleová, S.; Švorčík, V. Surface modification of poly-l-lactic acid by gold sputtering and subsequent annealing. NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION Pages: 666-670 Published: 2015.

82. Kasálková Slepičková, N.; Buřičová, L.; Slepička, P.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Carbon nanolayers depozited on laser treated PLLA film. Chem. Listy 109(11): 879-884, 2015.

83. Benkocká, M.; Knapová, T.; Braborec, J.; Matoušek, J.; Černá, H.; Londesborough, M. G. S.; Švorčík, V.; Kolská, Z. Chemicaly Activated and Grafted Substrates and Their Analyses. Chem. Listy 109(12): 960-964, 2015.

2016:

84. Vaněk, P.; Kolská, Z.; Luxbacher, T.; García, J.A.L.; Lehocký, M.; Vandrovcová, M.; Bačáková, L.; Petzelt, J. Electrical activity of ferroelectric biomaterials and its effects on the adhesion, growth and enzymatic activity of human osteoblast-like cells. J. Phys. D: Appl. Phys. 49: Article no. 175403, 2016. (12pp).

85. Reznickova, A.; Siegel, J.; Slavíkova, N.; Kolska, Z.; Staszek, M.; Svorcik, V. Metal nanoparticles designed PET: preparation, characterization and biological response, React. Funct. Polym. 105: 1-8, 2016.

86. Kolská, Z.; Černoušek, M.; Staszek, M.; Leitner, J.; Švorčík, V. Study of binary system glycerine-water and its colloidal samples of silver nanoparticles. J. Mol. Liq. 218: 363-372, 2016.

87. Nedela, O.; Slepicka, P.; Kolska, Z.; Kasalkova, N. Slepickova; Sajdl, P.; Vesely, M.; Svorcik, V. Functionalized polyethylene naphthalate for cytocompatibility improvement. React. Funct. Polym. 100: 44-52, 2016.

88. Zakova, P.; Kasalkova Slepickova, N; Kolska, Z.; Leitner, J.; Karpiskova, J.; Stibor, I.; Slepicka, P.; Svorcik, V. Cytocompatibility of amine functionalized carbon nanoparticles grafted on polyethylene. Mat. Sci. Eng. C 60: 394-401, 2016.

89. Jurik, P.; Slepicka, P.; Kolska, Z.; Svorcik, V. Change of surface properties of gold nano-layers deposited on polyethersulfone film due to annealing. Mater. Lett. 165: 33-36, 2016.

90. Matousek, J.; Bendlova, N.; Kolska, Z.; Capkova, P.; Pavlik, J.; Kormunda, M. Time dependence of the surface chemistry of the plasma treated polypropylene powder. Adv. Powder Technol. 27: 262-267, 2016.

91. Janos, P.; Lovaszova, I.; Pfeifer, J.; Ederer, J.; Dosek, M; Loucka, T.; Henych, J.; Kolska, Z.; Milde, D.; Opletal, T. Accelerated dephosphorylation of adenosine phosphates and related compounds in the presence of nanocrystalline cerium oxide. Environ. Sci.-Nano 3(4): 847-856, 2016.

92. Slepicka, P.; Peterkova, L.; Rimpelova, S.; Pinkner, A.; Kasalkova Slepickova, N.; Kolska, Z.; Ruml, T.; Svorcik, V. Plasma activated perfluoroethylenepropylene for cytocompatibility enhancement. Polym. Degrad. Stabil. 130: 277-287, 2016.

93. Reznickova, A.; Kolska, Z.; Orendac, M.; Cizmar, E.; Sajdl, P.; Svorcik, V. Structural and magnetic characterization of copper sulfonated phthalocyanine grafted onto treated polyethylene. Appl. Surf. Sci. 379: 259-263, 2016.

94. Kvítek, O.; Fajstavr, D.; Řezníčková, A.; Kolská, Z.; Slepička, P.; Švorčík, V. Annealing of gold nanolayers sputtered on polyimide and polyetheretherketone substrates, Thin Solid Films 616: 188-196, 2016.

95. Reznickova, A.; Dendisova Vyskovska, M.; Kolska, Z.; Orendac, M.; Cizmar, E.; Svorcik, V. Copper nanoparticles functionalized PE: preparation, characterization and magnetic properties, Appl. Surf. Sci. 390: 728-734, 2016.

96. Reznickova, A.; Orendac, M.; Kolska, Z.; Cizmar, E.; Dendisova, M.; Svorcik, V. Copper nanoparticles functionalized PE: Preparation, characterization and magnetic properties. Appl. Surf. Sci. 390: 728-734, 2016.

2017:

97. Polívková, M.; Siegel, J.; Rimpelová, S.; Hubáček, T.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Cytotoxicity of Pd nanostructures supported on PEN: influence of sterilization on Pd/PEN interface, Mater. Sci. Eng. C 70: 479-486, 2017.

98. Novotná, Z.; Rimpelová, S.; Juřík, P.; Veselý, M.; Kolská, Z.; Hubáček, T.; Ruml, T.; Švorčík, V. The interplay of plasma treatment and gold coating and ultra-high molecular weight polyethylene: On the cytocompatibility, Mater. Sci. Eng. C 71: 125-131, 2017.

99. Zakova, P.; Kasalkova, N. S.; Slepicka, P.; Kolska, Z.; Karpiskova, J.; Stibor, I.; Svorcik, V. Cytocompatibility of polyethylene grafted with triethylenetetramine functionalized carbon nanoparticles. Appl. Surf. Sci. 422, 809-816, 2017.

100. Polansky, R.; Kadlec, P., Kolska, Z.; Svorcik, V. Influence of dehydration on the dielectric and structural properties of organically modified montmorillonite and halloysite nanotubes. Appl. Clay Sci. 14, 19-27, 2017.

101. Novotna, Z.; Rimpelova, S.; Jurik, P.; Vesely, M.; Kolska, Z.; Hubacek, T.; Borovec, J.; Svorcik, V. Tuning Surface Chemistry of Polyetheretherketone by Gold Coating and Plasma Treatment. Nanoscale Res. Lett. 12, Article Number 424, 2017.

102. Guselnikova, O.; Postnikov, P.; Elashnikov, R.; Trusova, M.; Kalachyova, Y.; Libansky, M.; Barek, J.; Kolska, Z.; Svorcik, V.; Lyutakov, O. Surface modification of Au and Ag plasmonic thin films via diazonium chemistry: Evaluation of structure and properties. Colloid Surface A 516, 274-285, 2017.

103. Bastekova, K.; Guselnikova, O.; Postnikov, P.; Elashnikov, R.; Kunes, M.; Kolska, Z.; Svorcik, V.; Lyutakov, O. Spatially selective modification of PLLA surface: From hydrophobic to hydrophilic or to repellent. Appl. Surf. Sci. 397, 226-234, 2017.

104. Choukourov, A.; Kylian, O.; Petr, Vaidulych, M.; Nikitin, D.; Hanus, J.; Artemenko, A.; Shelemin, A.; Gordeev, I.; Kolska, Z.; Solar, P.; Khalakhan, I.; Ryabov, A.; Majek, J.; Slavinska, D.; Biederman, H. RMS roughness-independent tuning of surface wettability by tailoring silver nanoparticles with a fluorocarbon plasma polymer. Nanoscale 9(7), 2616-2625, 2017.

105. Guselnikova, O.; Postnikov, P.; Fitl, P.; Tomecek, D.; Sajdl, P.; Elashnikov, R.; Kolska, Z.; Chehimi, M.; Svorcik, V.; Lyutakov, O. Tuning of PEDOT: PSS Properties Through Covalent Surface Modification. J. Polym. Sci. Pol. Phys. 55(4), 378-387, 2017.

106. Guselnikova, O.; Postnikov, P.; Kalachyova, Y.; Kolska, Z.; Libansky, M.; Zima, J.; Svorcik, V.; Lyutakov, O. Large-Scale, Ultrasensitive, Highly Reproducible and Reusable Smart SERS Platform Based on PNIPAm-Grafted Gold Grating. CHEMNANOMAT 3(2), 135-144, 2017.

107. Bittner, M.; Strejc, J.; Matoulkova, D.; Kolska, Z.; Pustelnikova, L.; Branyik, T. Adhesion of Megasphaera cerevisiae onto solid surfaces mimicking materials used in breweries. J. I. Brewing. 123(2), 204-210, 2017.

108. Benkocká, M.; Lupínková, S.; Matoušek, J.; Kolská, Z. Change of surface properties of materials for various applications. NANOCON 2016, 19.-21.10.2016, Brno, ČR. 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016), p. 554-559.

109. Novotná, Z.; Lacmanová, V.; Rimpelová, S.; Juřík, P.; Polívková, M.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Study of biocompatibility of modified polyethylene. NANOCON 2016, 19.-21.10.2016, Brno, ČR. 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016), p. 572-577.

 

 

 

110. Rysanek, P.; Maly, M.; Capkova, P.; Kormunda, M.; Kolska, Z.; Gryndler, M.; Novak, O.; Hocelikova, L.; Bystriansky, L.; Munzarova, M. Antibacterial modification of nylon-6 nanofibers: structure, properties and antibacterial aktivity. J. Polym. Res. 24 (11), Article no. 208, 2017.

 

111. Kasalkova Slepickova, N.; Slepicka, P.; Bacakova, L.; Kolska, Z.; Svorcik, V. Interaction of Stem Cells with Polymer Substrate. Chem. Listy 111, 439-444, 2017.

 

112. Reznickova, A.; Slepicka, P.; Nguyenova, H. Y.; Kolska, Z.; Dendisova, M.; Svorcik, V. Copper-gold sandwich structures on PE and PET and their SERS enhancement effect. RSC Adv. 7(37), 23055-23064, 2017.

 

 

2018:

113. Kolská, Z.; Polanský, R.; Prosr, P.; Zemanová, M.; Ryšánek, P.; Slepička, P.; Švorčík, V. Properties of polyamide nanofibers treated by UV-A radiation. Mater. Lett. 214 (2018) 264–267. IF=2,572.

114. Reznickova, M. Orendac, E. Cizmar, O. Kvitek, P. Slepicka, Z. Kolska, V. Svorcik, Magnetic and surface properties of metallophthalocyanine (M= Cu, Fe) grafted polyethylene. J. Phys. Chem. C 122 (2018) 1396-1403.

115. M. Benkocká, K. Kolářová, J. Matoušek, A. Semerádtová, V. Šícha, Z. Kolská, Nanocomposite of polystyrene foil grafted with metallaboranes for antimicrobial activity, Appl. Surf. Sci. 441 (2018) 120–129.

116. Fajstavr, D.; Michaljaničová, I.; Slepička, P.; Neděla, O.; Sajdl, P.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Surface instability on polyethersulfone induced by dual laser treatment for husk nanostructure construction, Reac. Funct. Polym. 125 (2018) 20–28.