Ústecké materiálové centrum


Laboratoře:

Praktika z charakterizace nanomateriálů (SO NMgr. Aplikované nanotechnologie); KFY/P220

výuka v zadaných termínech (níže), Po: 9:00 - 12:00, CN352

termíny úloh:

25.9.2013: Úvod a školení (vážení, příprava vzorků, titrace) - Společné pro všechny studenty bc. i NMgr. SO Aplikované nanotechnologie, CN217

30.9.2013: Skupina A i B. Jedna ze tří úloh:Stanovení teploty tání látek a teplot fázových přeměn polymerů. Stanovení zeta potenciálu polymerních folií. Stanovení kontaktních úhlů na povrchu nemodifikovaných a modifikovaných polymerů

25.11.2013: POUZE Skupina A:

9.12.2013: POUZE Skupina B:

Materiály pro studenty

vzor-protokolu-zeta.pdf Zde je návod pro psaní protokolu k úloze Stanovení zeta potenciálu (599 kb)
vzor-protokolu-kontaktni-uhel.pdf Zde je návod pro psaní protokolu k úloze Stanovení kontaktního úhlu (451 kb)
vzor-protokolu-teploty-tani.pdf Zde naleznete malý návod k vypracování protokolu k úloze Stanovení teplot tání... (401 kb)