Ústecké materiálové centrum


Složení Oborové rady:

Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., PřF UJEP - předsedkyně

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., PřF UJEP - místopředseda

 

Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., PřF UJEP

Prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., PřF UJEP

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., VŠCHT Praha

Prof. Ing. Petr Louda, Ph.D., TU Liberec

Doc. RNDr. Dana Gášková, CSc., MFF UK

Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc., FŽP UJEP

Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc., MFF UK

Doc. PhDr. Jaroslav Rejnek, CSc., PřF UJEP

Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., PřF UJEP

Ing. Jiří Dudjak, Ph.D., Nanovia

Ing. Marcela Munzarová, Nanovia

 

Informace o studiu:

Studijní řád:

Školitelé:

Zápisy:

Formuláře, studijní plán: