Ústecké materiálové centrum


Nanomateriály a jejich charakterizace (SO NMgr. Aplikované nanotechnologie); KFY/P219;

výuka v zadaných termínech (níže), Po: 12:00 - 14:00, CN349

termíny (mých) přednášek:

23.9.2013: Studium povrchových vlastností nanostrukturovaných materiálů (ablace materiálu, goniometrie, elektrokinetický potenciál, elektrické vlastnosti, termická analýza, metody určení velikosti měrného povrchu a porozity materiálu, ..., korelace mezi nimi).

11.11. Metody určení velikostí a tlouštěk nanostrukturovaných materiálů (AAS a AES, profilometrie, FIB-SEM), separační metody (vyjma chromatografie)

Materiály pro studenty

charakterizace_1_prednaska_studentum.pdf Stručné informace k 1. přednášce z Charakterizace materiálů (304 kb)
charakterizace_2_prednaska_studentum.pdf Stručné informace k 2. přednášce z Charakterizace materiálů (1143 kb)
charakterizace_3_prednaska_studentum.pdf Stručné informace k 3. přednášce z Charakterizace materiálů (495 kb)