Ústecké materiálové centrum


Mgr. Monika Benkocká

Moncasmall3.jpg

2009-2013 bc. studium Toxikologie a analýza škodlivin, PřF UJEP v Ústí nad Labem

2014-2015: Mgr. Aplikované nanotechnologie, PřF UJEP v Ústí nad Labem

2015 - : studentka doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie, PřF UJEP

 

řešitelka projektu SGA UJEP:

2016-2018: Chemické modifikace povrchů různých typů substrátů, jejich charakterizace a testování jejich bioaktivity.

členka týmu projektů:

1. GAČR: č. 108-13-06609S; 2013-2017 název: Příprava nano a mikrostruktur na substrátu interakcí s laserovým svazkem (Nano and microstructures on solid substrates induced by laser beam treatment) nositel: VŠCHT Praha řešitel: Slepička, P. spoluřešitel: PřF UJEP; Kolská, Z.

2. GA MZd ČR, P08/15-33018A; Využití kmenových buněk tukové tkáně získané liposukcí v tkáňovém inženýrství (Application of adipose tissue-derived stem cells obtained by liposuction in tissue engineering). řešitel: Nemocnice Na Bulovce, MUDr. Molitor, spoluřešitelé: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., doc. Bačáková, VŠCHT Praha, prof. Švorčík, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., dr. Kromka a PřF UJEP, doc. Kolská

 

publikace:

1. Lupínková, S. (s); Výborný, K.; Benkocká, M. (s); Kolská, Z.; Slepičková Kasálková, N.; Švorčík, V. Analýza povrchů polymerů aktivovaných plazmatem a následně roubovaných vicinálními sloučeninami. Chem. Listy, 2014, 108, 237-240. IF=0,272.

2. Kolská, Z.; Matoušek, J.; Čapková, P.; Braborec, J. (s); Benkocká, M. (s); Černá, H. (s); Londesborough, M. G. S. A new luminescent montmorillonite/borane nanocomposite. Appl. Clay Sci. 118: 295-300, 2015. IF=2,467.

3. Benkocká, M. (s); Knapová, T. (s); Braborec, J. (s); Matoušek, J.; Černá, H. (s); Londesborough, M. G. S.; Švorčík, V.; Kolská, Z. Chemicky aktivované a roubované substráty a jejich analýza. Chem. Listy 109: 960-964, 2015. IF=0,272.

 

Vedoucí práce SOČ: Vít Beneše, Gymnázium Most (2. místo Krajské kolo).