Ústecké materiálové centrum


RNDr. Martin Švec, Ph.D.

 

proděkan pro studium PřF UJEP

odborný asistent katedry fyziky PřF UJEP

http://physics.ujep.cz/CZ/katedra_info.php?akce=InfoUsr&id_clena=27