Ústecké materiálové centrum


Doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D.

 

vědecký pracovník katedry fyziky PřF UJEP

http://physics.ujep.cz/CZ/katedra_info.php?akce=InfoUsr&id_clena=45